Get Adobe Flash player

ul. W a l c z a k a  2 6,   6 6 - 4 0 0  G o r z ó w   W i e l k o p o l s k i,  tel. 9 5 7 3 2 3 3 7 0

O FIRMIE


Historia Stacji Kontroli Pojazdów
zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Walczaka 26 sięga początku lat 60. XX w., kiedy to powstawały pierwsze tego typu zakłady świadczące usługi związane z dopuszczeniem do ruchu pojazdów samochodowych.
.

Historia Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Walczaka 26 sięga początku lat 60. XX w., kiedy to powstawały pierwsze tego typu zakłady świadczące usługi związane z dopuszczeniem do ruchu pojazdów samochodowych.

Stacja Kontroli Pojazdów jako firma prywatna rozpoczęła działalność z dniem 15.01.1990 roku. Firma funkcjonowała początkowo jako Zakład Agencyjny Państwowego Ośrodka Maszynowego w Skwierzynie Oddział Szybkiej Obsługi i Stacja Kontroli Pojazdów w Gorzowie Wlkp.
Od dnia 01.04.1991 roku Stacja Kontroli Pojazdów na mocy Upoważnienia Nr 1/91 wydanego przez Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. prowadzi działalność na własny rachunek.

W dnia 28.12.1994 roku Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. wydał upoważnienie rozszerzające uprawnienia Stacji do zakresu badań właściwego dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wpis predsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w dniu 03.11.2004 roku Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Stanisław Wróbel otrzymuje kod rozpoznawczy Stacji FG/01.

Nasza Stacja zatrudnia pięciu uprawnionych diagnostów do przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych:

 

 

  • Stanisław Wróbel
(nr uprawnienia FG/D/0001)
  • Romuald Ryżejno  
(nr uprawnienia FG/D/0002)
  • Zdzisław Musiał
(nr uprawnienia FG/D/0003)
  • Piotr Wróbel
(nr uprawnienia FG/D/0058)
  • Mirosław Snarski
(nr uprawnienia FG/D/0064)


Stacja posiada dwa stanowiska diagnostyczne:

  • stanowisko do badania pojazdów samochodowych do 3,5t DMC
  • stanowisko do badania pojazdów samochodowych do 3,5t DMC i powyżej 3,5t DMC (stanowisko uniwersalne)

 

Obsługą Klientów w Biurze Obsługi Klienta zajmują się Kamila Hirniak, Marta Wróbel i  Piotr Wróbel.

 

Nasza Stacja zrzeszona jest w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

logo_piskp