Get Adobe Flash player

ul. W a l c z a k a  2 6,   6 6 - 4 0 0  G o r z ó w   W i e l k o p o l s k i,  tel. 9 5 7 3 2 3 3 7 0

AKTY PRAWNE W SKP


WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów*)
(Dz. U. Nr 40, poz. 275).
Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 7 maja 2009 r.
o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Lp.Nazwa

Rok

Nr Dz.U.

Poz.

PDF
1.  

tekst ujednolicony

pdf
2  
3  

tekst ujednolicony

pdf

4
 

tekst ujednolicony

pdf

5  

tekst ujednolicony

pdf

6  

tekst ujednolicony

-

7  

tekst ujednolicony

 
8  

tekst ujednolicony

pdf

9  

tekst ujednolicony

-

10

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

2010

227

1367

pdf

 

Umowa europejska dotycząca
międzynarodowego
przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR)

Oświadczenie rządowe
z dnia 23 marca 2011 r.
pdf
Strona tytułowa - tom I

pdf

Tom I spis treści

pdf

Umowa właściwa i protokół pdf
Część 1 pdf
Część 2 pdf
Część 3 pdf
Tabela A pdf
Strona tytułowa - tom II pdf
Tom II spis treści pdf
Część 3 cd. pdf
Część 4 pdf
Część 5 pdf
Część 6 pdf
Część 7 pdf
Część 8 pdf
Część 9 pdf