Get Adobe Flash player

ul. W a l c z a k a  2 6,   6 6 - 4 0 0  G o r z ó w   W i e l k o p o l s k i,  tel. 9 5 7 3 2 3 3 7 0

Ustawy

Lp.NazwaRokNr Dz.U.Poz.PDF
1 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2006 217 1589 pdf
2 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 2006 217 1588 pdf
3 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw 2005 90 756 pdf
4   tekst ujednolicony pdf
5

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

2004 173 1808 pdf
6  

tekst ujednolicony

pdf

7  

tekst ujednolicony

pdf
 

8

Ustawa o izbach gospodarczych

1989 35 195

pdf