PEŁNY ZAKRES
BADAŃ TECHNICZNYCH

WSZYSTKICH RODZAJÓW I TYPÓW POJAZDÓW

DIAGNOSTYKA
KOMPUTEROWA

GEOMETRIA KÓŁ

ANALIZA SPALIN

SPRAWDZENIE POJAZDU
PRZED ZAKUPEM

AKTY PRAWNE W SKP

WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów*)

(Dz. U. Nr 40, poz. 275).

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 7 maja 2009 r.
o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
 
 
Lp.NazwaRokNr Dz.U.Poz.PDF
1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym  

tekst jednolity stan prawny październik 2018r.

 
2

Ustawy podatkowe

Nazwa aktuRokNr Dz.U.Poz.PDF
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług 2017 1221
3

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 

tekst ujednolicony stan prawny na dzień 20.05.2018 r.

Nazwa aktuRokNr Dz.U.Poz.PDF
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2018 855
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2017 2338
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2016 2022  
4

tekst ujednolicony stan prawny na maj 2018 r.

Nazwa aktuRokNr Dz.U.Poz.PDF
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 7 listopada 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 2017 2079  
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 2016 2285  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 2016 1377  
5

tekst ujednolicony stan prawny na dzień 5 sierpnia 2016 roku

 
Nazwa aktuRokNr Dz.U.Poz.PDF
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 2016 1074
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 2009 155 1233
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.08.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 2005 155 1302
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.09.2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów 2004 223 2261
6 Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

tekst ujednolicony stan prawny na dzień 13 listopada 2017 roku

Nazwa aktuRokNr Dz.U.Poz.PDF
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 2018 1048
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 2017 2089
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach 2016 1075
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.07.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
2015 1076
Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – tekst jednolity  2015 776
7 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

tekst ujednolicony

 
Nazwa aktuRokNr Dz.U.Poz.PDF
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych 2011 236 1401
8 Rozporządzenie w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

tekst ujednolicony

Nazwa aktuRokNr Dz.U.Poz.PDF
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.02.2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych 2013 337
9

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR 2017-2019)

Przejście do Dziennika Ustaw RP

Oświadczenie rządowe
Strona tytułowa – tom I
Tom I spis treści
Umowa właściwa i protokół
Część 1
Część 2
Część 3 
Część 3 Tabela A
Część 3 cd…
Strona tytułowa – tom II
Tom II spis treści
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok